• Ανάλυση/έλεγχος σπέρματος

Ανάλυση όλων των παραμέτρων που αφορούν το σπέρμα.

  • Mar test
    Εντοπισμός αντισπερματικών αντισωμάτων με ανοσοσφαιρίδια
  • Συντήρηση σπέρματος (κατάψυξη)
    Η κατάψυξη του σπέρματος είναι χρήσιμη για τους άντρες που πρόκειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή δυσκολεύονται να εκσπερματίσουν την ημέρα της ωοληψίας. Εντούτοις, δεδομένου ότι η ποιότητα του σπέρματος μειώνεται μετά την κατάψυξη, όποτε είναι δυνατό λαμβάνεται νέο δείγμα την κατάλληλη ημέρα.
  • Αναρρόφηση σπερματοζωαρίων από τον όρχι

Η χειρουργική λήψη σπέρματος εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κάποιας ανεπάρκειας ή έμφραξης στους σπερματικούς πόρους ή μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας. Το σπέρμα μπορεί να ληφθεί απευθείας από την επιδιδυμίδα ή από τον όρχι.

Η χειρουργική λήψη σπέρματος πραγματοποιείται από ειδικό συνεργάτη Ουρολόγο-Ανδρολόγο, ο οποίος συνεργάζεται στενά με τη μονάδα γονιμοποίησης, και η διαδικασία προγραμματίζεται ώστε να συμπίπτει με την ωοληψία. Εάν ληφθεί αρκετή ποσότητα σπέρματος, μπορεί να γίνει κατάψυξη ενός μικρού μέρους, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Κατόπιν, το σπέρμα συλλέγεται και εγχέεται στα ωάρια με τη μέθοδο της ενδοκυτοπλασμικής έγχυσης σπέρματος.

Τράπεζα σπέρματος

Η μονάδα εισάγει δείγματα σπέρματος από έγκυρες τράπεζες του εξωτερικού, όπως οι Cyros και Novo-Dordick, τα οποία χρησιμοποιούνται επιτυχώς σε περιπτώσεις διαγνωσμένης υπογονιμότητας.