Το Τεστ Παπανικολάου είναι ένας προσυμπτωματικός έλεγχος που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό πιθανών προκαρκινικών και καρκινικών διεργασιών στον ενδοτραχηλικό αγωγό (ζώνη μετασχηματισμού) του γυναικείου συστήματος αναπαραγωγής. Σε περίπτωση ασυνήθιστων ευρημάτων, συνήθως ακολουθούνται πιο διεξοδικές διαγνωστικές διαδικασίες και, εάν κρίνεται κατάλληλο, πραγματοποιούνται επεμβάσεις για την αποτροπή της εξέλιξής τους σε καρκίνο του τραχήλου. Συνιστάται οι γυναίκες που είναι σεξουαλικά ενεργές να υποβάλλονται στην εξέταση ΠΑΠ. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, χρησιμοποιείται ένας κολποδιαστολέας για να ανοιχτούν τα κολπικά τοιχώματα και να καταστεί δυνατή η λήψη κυττάρων από το εξωτερικό άνοιγμα του τραχήλου της μήτρας και του ενδοτραχήλου. Τα κύτταρα εξετάζονται στο μικροσκόπιο για να εντοπιστούν τυχόν αλλοιώσεις. Σκοπός της εξέτασης είναι ο εντοπισμός πιθανών προκαρκινικών αλλοιώσεων (που ονομάζεται ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου της μήτρας ή τραχηλική δυσπλασία), οι οποίες προκαλούνται συνήθως από σεξουαλικά μεταδιδόμενους ιούς των ανθρώπινων θηλωμάτων. Το τεστ ΠΑΠ είναι μια αποτελεσματική και ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος έγκαιρου εντοπισμού προκαρκινικών και καρκινικών κυττάρων του τραχήλου. Παράλληλα, μπορεί να ανιχνεύσει τυχόν μολύνσεις ή ανωμαλίες στον ενδοτράχηλο και στο ενδομήτριο.