• Έλεγχος ανδρικής υπογονιμότητας
  • Έλεγχος γυναικείας υπογονιμότητας
  • Αιτίες και αντιμετώπιση αποβολών
  • Έλεγχος σαλπιγγικού παράγοντα (θεραπεία συμφύσεων σαλπίγγων, υδροσάλπιγγες)
  • Έλεγχος λειτουργίας ωοθηκών
  • Ενδομήτρια αγωγή
  • Πρόκληση ωορρηξίας
  • Ορμονικός έλεγχος
  • Διαγνωστική λαπαροσκόπηση & υστερεκτομή
  • Επεμβατική υστεροσκόπηση (αφαίρεση ενδομήτριου πολύποδα, λύση ενδομητρικών συμφύσεων, διάφραγμα και άλλες εγγενείς ανωμαλίες)