Η Κλινική Μαρία Γαβρίλινα παρέχει κορυφαίο τεχνολογικό εξοπλισμό υπερήχου για την παρακολούθηση της υγείας και της ανάπτυξης του εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σας.

Ο υπέρηχος είναι μια ασφαλής και ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική απεικόνισης, που αποδίδει λεπτομερείς εικόνες του σώματος σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση ηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας, τα οποία παράγονται από ένα ειδικό καθετήρα, γνωστό ως μορφοτροπέα. Η συχνότητα αυτών των ηχητικών κυμάτων είναι υψηλότερη από τη συχνότητα που λαμβάνει το ανθρώπινο σύστημα ακοής. Όταν αυτά τα κύματα εκπέμπονται από ένα σημείο του σώματος, εντοπίζονται από τον καθετήρα και μετατρέπονται σε εικόνες που μπορούν να παρουσιαστούν στην οθόνη. Επειδή λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο, εμφανίζονται ως κινούμενες εικόνες, όχι στατικές ή παγωμένες, ενισχύοντας έτσι τις διαγνωστικές δυνατότητες της εξέτασης. Δεν υπάρχουν γνωστές επιβλαβείς επιπτώσεις από τη χρήση του υπερήχου και η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων είναι η εγκυμοσύνη, οι πέτρες χολής και οι κιρσώδεις φλέβες. Ο υπέρηχος μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ροής του αίματος μέσα από τα αγγεία, και ονομάζεται και έγχρωμη απεικόνιση αιματικής ροής Doppler ή υπέρηχος Duplex.

Οι υπέρηχοι εγκυμοσύνης μπορούν να πραγματοποιηθούν με εξέταση της κοιλιάς και ονομάζονται διακοιλιακοί υπέρηχοι ή με τη χρήση ειδικού καθετήρα που εισέρχεται στον κόλπο, και ονομάζονται διακολπικοί υπέρηχοι. Το είδος της εξέτασης που χρειάζεστε θα εξαρτηθεί από τις συστάσεις του γιατρού σας και τη φύση της κλινικής κατάστασης που εξετάζεται.